2015 / 18 januar

Hva er Tingenes Internett?


I dette blogginnlegget ønsker jeg å presentere fenomenene teknologisk utvikling og konvergens, samt hvordan ny teknologi oppstår og utvikles. For å reflektere litt rundt disse temaene, vil jeg eksemplifisere med en av de mest hypede av teknologitrendene for tiden; Tingenes Internett. Dette er en trend som spås å ta av i løpet av de neste årene. Dersom en bredere innsikt om teknologisk utvikling og konvergens er ønsket, vil jeg anbefale å besøke Arne Krokans blogginnlegg. Om disse spennende temaene kan en også lese mer om i Arne Krokans bok ”Nettverksøkonomi”. Jeg vil benytte meg av noe av lærdommen fra det første kapittelet i denne boken, for å tilføre relevant teori og bli inspirert til videre refleksjon.

I refleksjonen rundt hvordan ny teknologi oppstår, vil jeg ta utgangspunkt i en av initiativtakerne til tidsskriftet Wired, Kevin Kelly som hevder at nye teknologier blir oppfunnet når samfunnet er modent for det. Når ideer om ny teknologi oppstår er det gjerne et resultat av oppdagelse av hull i markedet, en videreutvikling av eksisterende teknologi eller funn av eksisterende behov som ikke blir tilfredsstilt godt nok av det markedet tilbyr. Teknologi kan også skape uante behov, men da kan det diskuteres om behov er iboende, eller om ny teknologi faktisk kan skape nye behov.

Det er samtidig svært interessant å reflektere over i hvilken grad den nye teknologien blir godtatt og inkludert i målgruppens hverdag, som kan avhenge om samfunnet er klar for nyoppfinnelsen. Et eksempel om dette kan vi huske tilbake til 1992 da IBM lanserte den første smarttelefonen IBM Simon. På den tiden da produktet ble lansert, var ikke samfunnet modent for en slik revolusjonerende teknologi. Samtidig ble smarttelefonen ansett som for avansert for det vanlige folk, og ble dermed raskt en flopp etter lanseringen. Da Apple derimot i 2007 lanserte sin originale iPhone, var den store suksessen grunnet av god planlegging og forståelse for hva samfunnet var klar for å inkludere i sin hverdag.

 

Hva er Tingenes Internett? 

Problemstillingen om ny teknologi vil bli akseptert og inkludert i samfunnets hverdag, berører den nye teknologien jeg ønsker å presentere. Tingenes Internett er et begrep som ble døpt av MIT- forsker Kevin Ashton allerede i 1999, med navnet The Internet of Things (IoT). Som presentert i en artikkel i Aftenposten, forutså Ashton allerede da at den informasjonen vi finner på internett vil snu seg fra å være menneskeskapt, til at maskiner og systemer vil generere og samle mer data på egenhånd. Det er denne genereringen av data som lagres i de teknologiske dingser vi omgir oss med og som kommuniserer informasjonen seg imellom, såkalt M2M (maskin til maskin kommunikasjon) som er grunnlaget for fenomenet. Utviklingen av denne teknologien kan knyttes opp mot teknologisk konvergens, nærmere nettverkskonvergens, som sammen med kontinuerlige forbedringer og disruptive innovasjoner skaper utviklingen av ny teknologi. Disse blir presentert nærmere i Arne Krokans blogginnlegg.

I en artikkel publisert i Aftenposten eksemplifiseres Tingenes Internett ved en kaffetrakter som regulerer styrken på kaffen etter din søvnkvalitet og din bil som på grunnlag av innhentet trafikkdata kan regne ut den raskeste veien til jobb. Målet er at de ”smarte” dingsene eller enhetene som vi omgir oss med skal inneha sensorer, RFID- brikker, som innhenter data for så å kommunisere dataene videre for å optimalisere og effektivisere vår hverdag. Denne evnen enhetene har til å fange, behandle, lagre, håndtere og analysere dataene, kalles for Big Data. Mer interessant og relevant info om Tingenes Internett kan du finne i denne artikkelen fra Aftenposten. I artikkelen blir det blant annet presentert at i følge nettverksleverandøren Ciscos prognoser vil hele 50 milliarder enheter i 2020 være knyttet til internett, mens analyseselskapet IDC forventer at antallet vil ha passert hele 200 milliarder.

 

Skjermbilde 2015-02-21 kl. 00.11.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsekvenser for fremtiden?

Sett i sammenheng med den forutsette utviklingen om at hele 4,9 milliarder enheter vil være koplet opp mot internett i løpet av året som kommer, blir det i en artikkel publisert i digi hevdet:

ALLE BRANSJER OG SAMFUNNSOMRÅDER VIL PÅVIRKES. DEN PLUTSELIGE UTBREDELSEN BÆRER MED SEG EN DISRUPTIV KRAFT SOM YTTERLIGERE FORSTERKES AV TRENDER SOM NETTSKY, MOBILITET, SOSIALE MEDIER OG BIG DATA.

Som Arne Krokan poengterer i sin bok ”Nettverksøkonomi” vil vi se at teknologiske endringer vil skape nye utfordringer og nye muligheter, samt at vi ikke må glemme viktigheten i å analysere konsekvensene av endringene som teknologien påfører samfunnet.

Samtidig som det er mye optimisme knyttet til fenomenet, finnes det også noe mer negativt ladede holdninger om hvilke konsekvenser denne revolusjonerende teknologien vil ha for fremtiden. Disse holdningene grunner både i de hindrer som forutses at Tingenes Internett vil møte på, hvorav den teknologiske praktiseringen og mottakelsen av markedet blir nevnt. Om mottakelsen kan det være viktig å nevne viljen og evnen enkeltpersonene vil ha til å sette seg inn i og benytte seg av (IoT), og ikke minst hvordan de ulike virksomhetene på markedet skal imøtekomme denne kommende digitale revolusjonen. Det spås at teknologien vil være svært disruptiv for flere bransjer. Disruptiv innovasjon blir i denne bloggen beskrevet som hvordan bruk av nye digitale plattformer utfordrer eksisterende tjenester eller arbeidsprosesser. De bedrifter som velger å overse denne fremtidige trenden som det forutses at vil komme med stormskritt, vil bli liggende etter, som kan ødelegge både for posisjon og markedsandeler. En kan også tenke seg til at de nyutviklede produkter som innehar Big Data, vil kannibalisere de eksisterende produkter virksomheten har på markedet.

 

Jeg vil også tillegge en mulig svakhet for menneskenes selvstendighet og egen vurderingsevne. Se for deg at du ligger i sengen en søndags morgen etter å ha sovet lenge, mens du nyter tanken om at du kan ligge litt lengre. Plutselig ringer det i din smarttelefon som varsler om at den har mottatt informasjon fra sengen din, om at du har ligget der lengre enn du behøver, og at du derfor har behov for en løpetur. At vi skal bli avhengige av ekstern analyse som bestemmer for de valg vi burde ta, kan være en uheldig utvikling. Jeg vil også kort nevne sikkerhetsutfordringen som kan oppstå da fenomenet vil tillate at sensitiv data som blir fanget opp, vil bli lagret på internett. Hvor sikkert er det egentlig at denne informasjonen ikke vil være tilgjengelig for andre? En kan også diskutere i hvilken grad vi har kontroll over dataene som blir hentet opp og om dette går på akkord med personvernet.

På tross av de mange negative holdninger som kanskje grunner i frykten for det ukjente, vil det være viktig å ikke undervurdere de fordeler virksomhetene som imøtekommer Tingenes Internett kan oppnå. Her kan bedrifter oppnå kritiske, strategiske gevinster om de velger å starte planleggingen for hvordan de skal møte og benytte seg av den neste, store digitale revolusjonen.

 

Kilder:

Aftenposten – Tingenes Internett 

Arne Krokan – Hvordan utvikles ny teknologi? 

Digi – Tingenes Internett vil påvirke alle 

Paul Chaffey – Om disruptiv innovasjon i mediebransjen 

 

Bilde 1 fra fremhevet bilde er hentet herfra: Internet of things

 

 • Det går mot nye tider Julie og tingene på nett vil utvilsomt påvirker fremtiden vår. Antakelig har vi ikke fantasi til å skjønne hva konsekvensene av disse endringene vil være. Du gir en fin introduksjon, og du har satt opp en fin blogg.

  Hilse fra Arne

  Svar
  • juliebecklund94 / (Author) 31. januar 2015 AT 12:24 AM

   I hvilken grad konsekvensene vil påvirke oss, samt vår villighet til å «godta» og implementere disse i vår hverdag blir spennende å følge med på! Takk for kommentar 🙂

   Svar
 • Det blir spennende å se om eller når Tingenes internett blir tatt i bruk. Enig i at de negative holdningene kan virke skremmende. Skal man tilslutt bli styrt av Big Data? Da trenger men jo ikke å ta egne valg lenger, noe som jeg tror igjen vil påvirke utviklingen vår. En veldig spennende teknologi og et bra skrevet blogginnlegg. 🙂

  Hilsen Janike

  Svar
  • juliebecklund94 / (Author) 31. januar 2015 AT 12:18 AM

   Det skal bli spennende å følge utviklingen og se hvilke konsekvenser som kanskje vil ramme vår selvstendighet og beslutningsevne! Takk for kommentar 🙂

   Svar

LEAVE YOUR COMMENT