2015 / 23 januar

Venn med sjefen på Facebook – Relasjonsforsterkende eller fratagelse av rett til privatliv?


Som ansatt ønsker du å ha et godt forhold til din sjef og dine kollegaer, på lik linje med en student som ønsker å ha et godt forhold til sin foreleser. I henhold til slike relasjoner oppstår gjerne det hett diskuterte dilemmaet, når du ser at din sjef har sendt deg en venneforespørsel på Facebook. Du tenker kanskje umiddelbart at du ikke har noe imot å trekke relasjonen med sjefen over til en noe mer kompis-tilnærmet, og ser samtidig ikke noen grunn for å avvise forespørselen. Etter litt nærmere ettertanke innser du at din nye kontakt nå vil ha tilgang på alt du tidligere har lagt ut, og på det du vil legge ut i fremtiden. Plutselig må du rydde opp i profilen din, samtidig som du kan føle at det du senere vil legge ut må filtreres for å være passende i henhold til dine nye kontakter. Å godta jobbrelaterte Facebook forespørsler, vil det forsterke relasjonen eller vil det frata din rett til privatliv?

I likhet med andre dilemmaer består problemstillingen om du skal godta forespørselen fra din sjef, også av positive og negative sider. Jeg ønsker først å fremstille flere av de positive sidene ved å velge å godta forespørselen, og hvilke former for vinninger du kan oppnå ved dette valget. Det bør tas forbehold om at valget mellom å godta/avvise avhenger av hvilken bransje du befinner deg i og hvilken relasjon du har med din sjef.

 

Relasjonsforsterkende

Dersom du har en vennskapelig relasjon med din sjef, eller ønsker å styrke relasjonen, kan det å bli en del av din sjefs Facebook-nettverk være en nåtids- og fremtidsnyttig relasjonsforsterkelse. Godtakelsen kan derfor på grunnlag av bonding og bridging, bygge og styrke ditt nettverk da din nye kontakt vil gi deg tilgang til bransjenyttige arrangementer og artikler som gjør at du holder deg oppdatert. Samtidig vil du få tilgang til din sjefs interesser og se hvilke interesser dere deler. Slik tilgang kan være med på å styrke relasjonen, som kan resultere i at du og din sjef kan kommunisere på andre plan enn hva kun angår jobb. Å godta venneforespørselen til sjefen og hensiktsmessig benytte de goder det medfører, kan også være fordelaktig for din sjefs oppfattelse av deg. Dette kan både medføre en bedret posisjon i forhold til dine kolleger som alle konkurrerer om å stige i gradene, og at sjefen kan ha lettere for å snakke varmt om deg til andre, både internt og eksternt.

Ved å ha sjefen som en Facebook kontakt kan du også smart benytte deg av din profil til å markedsføre deg selv. Nå som dere allerede er venner og din sjef blir oppdatert på det du legger ut, kan du bevisst publisere artikler og dele dine tanker som angår deres bransje eller de interesser som dere deler. Du kan samtidig vinne på å ha et bransjenyttig nettverk utover din nærmeste krets. Dette gjelder blant annet i tilfellet hvor en headhunter eller en arbeidsgiver finner din Facebook profil og ser at ditt nettverk også består av businessrelasjoner. I denne sammenheng vil også ditt brede nettverk bestående både av din nære krets samt kollegaer og din sjef, gi rekruttererne inntrykket av at du både er omgjengelig og har en ryddig profil som kanskje reflekterer et anstendig privatliv.

 

Fratagelse av rett til privatliv? 

JEG ER OVERRASKET OVER AT SÅ MANGE NORSKE SJEFER HAR ANSATTE SOM FACEBOOK-VENNER. SJEFER BØR HOLDE SEG UNNA MEDARBEIDERNE SINE PÅ FACEBOOK, SIER KONSERNSJEF ANDERS ØWRE-JOHNSEN I BEMANNINGSSELSKAPET ADECCO I EN PRESSEMELDING.

Å være venn med sjefen på Facebook kan også innebære ulemper, og med din nye kontakt bør forhåndsregler tas. Blant de som mener at en ansatt ikke burde godta venneforespørselen, hevder Anders Øwre-Johnsen at de ledere som opptrer slik blander kortene og at rollen som leder ikke skal kombineres med å være venn med ansatte på Facebook. Spørsmålet som gjerne stilles er om det skillet som skiller en ansatt fra en sjef viskes og kan skape uklarheter på arbeidsplassen. Personlig, så mener jeg at for at bedriftens interesser skal ivaretas er det kritisk at de beslutninger som tas, blir tatt på et faglig og strategisk grunnlag og ikke baseres på interne kompisrelasjoner. Konsekvensene ved å la din sjef få full tilgang på alle bilder og innlegg du har publisert helt siden du fikk Facebook, bør ikke undervurderes. Kanskje er en omfattende opprydding av din profil nødvendig, samtidig må det ikke glemmes at det du senere vil publisere, vil bli vurdert av hele ditt nettverk. Blant de som velger å avvise en slik venneforespørsel, er det flere som begrunner valget med at de ikke ønsker å føle seg forhindret fra å kunne publisere det de måtte ønske. For mange er det slik privat deling som utgjør deres primære behov ved bruk av Facebook, derav deling som man ikke skal føle seg forpliktet til å måtte å dele med sjefen. Ved siden av denne bevisste avvisningen kan det samtidig nevnes at det er flere ansatte som nærmest føler seg pliktet til å godta forespørselen, da en avventende forespørsel kan oppfattes som fornærmende og kan svekke relasjonen til sjefen.

En ulempe som lett kan overses er når venner og bekjente i ditt nettverk publiserer bilder hvor du er tagget, som publiseres på din profil. Slike bilder kan være upassende og føre til at du mister jobben. En annen uheldig situasjon som en ser at stadig skjer, er når personen selv kommenterer, eller publiserer og deler upassende innhold. Slike uheldige feilsteg kan både gå på akkord med bedriftens verdier og stride med sjefens oppfatning av deg som person, som vist i media i flere sammenhenger har ført til oppsigelse. Det er også lett å glemme at din aktivitet vil vises for blant annet din sjef, som kan oppdage at du er aktiv i arbeidstiden.

 

Nettetikette 

Om du velger å godta eller avvise er ditt valg og bør vurderes utifra bransje og arbeidsplass. Forhåpentligvis kan drøftingen ovenfor, med dens presenterte fordeler og ulemper være til hjelp for beslutningen. Et godt råd, uavhengig av beslutning, vil være å basere innhold og publisering på nettetikette- husk at det du publiserer blir synlig for hele ditt nettverk. Glem likevel ikke at de nevnte fordeler og vinninger kan åpne opp for uante muligheter! 

 

Kilde:

Nettavisen – Advarer mot å være Facebook-venn med sjefen

 

Bilde 1 fra fremhevet bilde er hentet herfra: Should you friend your boss on Facebook? 

Bilde 2 fra fremhevet bilde er hentet herfra: Why you shouldn’t friend your bosses/supervisors on Facebook

Bilde 3 fra fremhevet bilde er hentet herfra: Friend your boss at your peril

  • Her drøfter du et viktig tema Julie, der det ikke er noe opplagt fasitsvar. Det som kan være riktig i èn sammenheng blir feil i en annen. Derfor er det også viktig å ha kunnskap om hva slike relasjoner skaper av fordeler og utfordringer, slik du skriver om her.
    Du skriver bra, har en fin analyse med en personlig touch og gjør temaet aktuelt.

    Hilsen fra Arne

    Svar

LEAVE YOUR COMMENT